Disclaimer

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat informatie niet (geheel) correct is opgenomen. Wij verzoeken u ons te informeren wanneer u fouten of onduidelijkheden in de website of informatie constateert.

Alle rechten voorbehouden. Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, rekenmodules, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij Provence Villas of worden door Provence Villas met toestemming van de rechthebbende op deze site getoond en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

De bedragen in Euro's zijn op hele Euro's afgerond en (indien van toepassing) inclusief BTW. Alle informatie en prijzen op deze website kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Alle op deze website geplaatste content en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van Provence Villas. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Provence Villas.

 

© 2016 Provence Villas, Nijmegen